logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Seminari

Seminari

 

 

Seminari su čest oblik održavanja nastave u kojemu studenti nisu pasivni, već se očekuje njihovo aktivno sudjelovanje.

 

 

Internet je mjesto na gdje studenti mogu koristeći pretraživaće pronaći mnoge korisne podatke, grafičke prikaze, slike, animacije te ih iskoristiti za izradu vlastitog seminara. Takvi se podaci najčešće pronalaze na specijaliziranim obrazovnim stranicama, knjigama i člancima objavljenim na internetu.

 

Pronađene je sadržaje moguće izmjenjivati, te ih komentirati preko internet foruma.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka