logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Skripta

Skripta

 

 

U opisu sveučilišne znanstveno-nastavne literature definicija skripte je vrlo slična definiciji udžbenika.

Skripta su literatura koja prati nastavni tekst te zamjenjuje udžbenik ili je njegov sastavni dio izrađen u vezi s planom i programom.

 

Skripta ne mora pokrivati nastavni program čitavog predmeta.Na temelju triju recenzija njeno tiskanje odobrava Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta. Kod tiskanih udžbenika skripte mogu biti tiskane u manje kvalitetnoj tehnici. Naravno da ta razlika otpada ako govorimo o obrazovnim materijalima na webu. 

  

Linkovi korištenih primjera

Department of English (skripta Zavoda za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

Fizika.org (skripte studentske sekcije HFDa)

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka