logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Udžbenik / Struktura udžbenika

Struktura udžbenika

 

Uobičajena struktura udžbenika uključuje:

                                                                i.      sadržaj

                                                             ii.      uvod

                                                            iii.      poglavlja

                                                           iv.      ključne riječi

                                                             v.      literaturu

Popis ključnih riječi govori čitatelju o problematici koja je obrađena u udžbeniku, ali i šire u knjizi te olakšava pronalaženje materije od interesa, dok je popis literature putokaz koji čitatelju omogućavanje da nadopuni opisani sadržaj.

Pojedina su poglavlja  uobličena tako da se u svakom od njih prezentira dio nastavnog materijala, da sadrži primjere za ilustraciju te da na kraju poglavlja student/učenik može pronaći pitanja ili vježbe kojima će provjeriti je li svladao prezentirani materijal.

- ciljevi

- sažetak poglavlja

- tekst poglavlja

- primjeri koji se koriste za ilustraciju građe

- vježbe za provjeru znanja u poglavlju

Čitav niz odličnih udžbenika, pogotovo onih starijih, nema opisanu strukturu jer su primjeri za ilustraciju građe te vježbe i zadaci za provjeru znanja bili obuhvaćeni posebnim tiskanim materijalom, skriptama.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka