logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Struktura stranice / Tablice

Tablice

 

 

Prve web stranice imale su slike i tekst koji su se na slobodan i često nepredviđen način raspoređivale po stranici (ovisno o monitoru i pretraživaču).  

Nakon uvođenja tablica moguće je elemente stranice (slike, tekst, logo, gumbe itd.) staviti u odvojene ćelije tablice te lakše kontrolirati njihov raspored i izgled stranice. To je posebno korisno kod organizacije većeg broja slika, linkova i dr., što je dobro vidljivo na stranici interaktivne fiziologije

 

S dizajnerskog aspekta gledano, najbolje je postaviti prozirnu, nevidljivu tablicu. Pritom treba paziti da se ne dobije dosadna "kvadratična" stranica. No postoje stranice koje su simpatične iako su tablice jasno vidljive. Primjer je stranica Neuroscience for Kids.

 

Moguće je postaviti vrlo komplicirane tablice sa spojenim (merge) ćelijama koje prate neki nepravilan oblik. Na taj se način može npr. "omotati" tekst oko slike nepravilnog oblika.

 

Linkovi korištenih primjera

Interaktivna fiziologija (dobro organiziran sadržaj po tablicama)

Neuroscience for Kids (sadržaj organiziran u jasno vidljive tablice)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka