logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Udžbenik

Udžbenik

 

 

Što je udžbenik i koja je razlika između klasičnog, tiskanog udžbenika i hipertekstualnih udžbenika na webu? Stručnjaci nude različite definicije udžbenika.

Najčešće se koristi  definicija udžbenika koja udžbenik vezuje uz nastavni program.

 

Kao osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u poučavanju, udžbenik je s vremenom dobio i prepoznatljivu internu podjelu.

Strukturu udžbenika karakterizira podjela na poglavlja koja opisuju cjeline unutar opisane građe. Takva struktura prilagođena je tiskanom materijalu i nije nikakav nedostatak ako jedno poglavlje u knjizi ima 20, 30 ili 50 stranica. Ako govorimo o hipertekstualnom udžbeniku na webu, idealno bi bilo ako bi jedna čestica znanja bila prikazana na jednom ekranu. Naravno da to nije uvijek moguće usprkos tome što korištenje linkova omogućava u hipertekstualnim materijalima kompaktnije prezentiranje materije.

 

Struktura hipertekstualnog udžbenika bit će nešto drugačija od klasičnog tiskanog udžbenika jer će autor morati povesti računa o značajkama medija. Takva će struktura udžbenika u načelu sadržavati veći broj manjih cjelina. 

Na webu postoji dosta sveučilišnih udžbenika koji su samo elektronska inačica tiskane knjige. To je prirodni razvoj stvari. Autori su željeli načiniti svoja djela dostupnima preko weba a jedini materijal koji su imali na raspolaganju su bili klasični tiskani udžbenici. S vremenom će se učešće obrazovnih materijala izvorno pisanih u hipertesktualnom obliku povećavati.

Čemu stavljati elektronsku verziju tiskanog udžbenika na web? Nema sumnje daje na taj način udžbenik dostupan svim zainteresiranim. Ovakav pristup je dobar za studente, dobar za ostale korisnike knjige i dobar za autora/e jer daje priliku za stručnu afirmaciju u širem krugu nego što bi to bilo putem klasične prodaje knjige.

Nedostatak je u tome što na taj način autor (i/ili izdavač) ostaje najčešće prikraćen za autorska prava koja se mogu dobro nadzirati putem prodaje knjiga. Jedan od mogućih i učinkovitijih načina nadzora korištenja i dobivanja  naknade za čitanje knjige na webu su putem reguliranja prava pristupa punoj inačici knjige.

Udžbenici koji su izvorno pisani kao hipertekstualni materijal ne mogu se otisnuti kao knjiga u svom integralnom obliku. Osnovna tehnička značajka hipertekstualnih udžbenika je da su im u strukturu ugrađeni linkovi koji povezuju različite dijelove materijala. Svaki korisnik hipertekstualnog materijala ima svoju interpretaciju.

Hipertekstualni udžbenici mogu uključivati multimedijske elemente koje je nemoguće uključiti u klasičnoj formi tiskanog udžbenika

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka