logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Ilustracija izrade obrazovnog materijala / Unos slika u tablicu

Unos slika

 

Za unos slike potrebno je postaviti kursor na željeno mjesto u tablici, a zatim odabrati opcije Insert/Picture/From File, u popisu  odabrati sliku koja se želi umetnuti te kliknuti Insert.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka