logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Struktura stranice / Vidljivost stranice

Vidljivost stranice

 

 

Na vidljivost stranice utječe razlučivost monitora korisnika. Standardne vrijednosti razlučivosti monitora su 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1400x1050 te 1600x1200 elemenata slike (pixel -engl. picture element).  

 

Dizajneri koji rade na kreiranju web stranica najčešće koriste monitore visoke razlučivosti.

 

Većina korisnika ima monitore razlučivosti 600x800 elemenata slike, a neki i razlučivosti 600 x 480 elemenata slike. Osim toga, dio prostora oduzimaju i pretraživači. Nemoguće je znati koji i kako namješten pretraživač osoba koristi. Stoga stranice treba raditi tako da pokazuju najvažniji sadržaj i na monitorima s najnižom razlučivošću.    

 

Primjer odlično oblikovane stranice koja se cijela vidi i na monitorima razlučivosti 800x600 i 1024x768 elemenata slike je stranica cad lab portala Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Važno je ne postavljati bitnu navigaciju na dno stranice ili u desnu stranu, jer će ista na monitorima s najnižom razlučivosti biti prekrivena. 

 

Kod prikaza stranice čija je rezolucija po širini 600 elemenata slike na pokazivačima s višom razlučivošću, slika se prikazuje uz lijevi rub zaslona i ostavlja prazninu s desne strane. Bolji izgled stranice pruža prikaz kod kojeg se stranica automatski postavlja u sredinu ekrana.

 

Izgled stranica pri različitim razlučivostima može se provjeriti na stranicama

Browsersizer

Browsermaster

Linkovi korištenih primjera

cad lab portal (odlično oblikovana stranica koja se vidi na monitorima razlučivosti 800X600 i 1024X768)

Browsersizer (provjera izgleda stranica pri različitim razlučivostima)

Browsermaster (provjera izgleda stranica pri različitim razlučivostima)

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka