logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Građa za proučavanje / Virtualni laboratorij

Virtualni laboratorij

 

Virtualni laboratoriji su izuzetno popularni na webu. Ovdje se može reći da je čitava ideja Interneta ustvari poniknula iz potrebe da se u okviru CERN-a daljinski upravlja eksperimentima. Jednako kao što je računalno upravljanje eksperimentima najnormalniji i sve češće i jedini način upravljanja eksperimentima, tako je i upravljanje eksperimentima preko mreže samo slijedeći prirodni korak dalje. 

Zajedno s koncepcijom Windowsa se pojavio i trend u mjerenjima da računalo simulira rad različitih  instrumenata. Tako su se na zaslonima računala počeli pojavljivati programske verzije mjernih instrumenata, od kojih su oformljeni čitavi laboratoriji. 

U njima studenti mogu provoditi eksperimente i simulacije na računalima npr. iz biologijefizike i matematike. Kod nekih vrsta eksperimenata koji se u realnosti provode preko računala studenti  jedva primjećuju razliku u odnosu na stvarni eksperimentalni rad.

Sve češće su i stvarni izvorni eksperimentalni podaci prisutni i dostupni preko mreže. Kao da stvarni laboratoriji počinju sve više podsjećati na virtualne.

Sve ovo govori u prilog korištenja virtualnih laboratorija. Pri tome ipak je bolje ne zaboraviti da je pravi, fizički kontakt s eksperimentom ponekad neophodan da bi se shvatila prava priroda eksperimenta.

 

Linkovi korištenih primjera

Biointeractive (virtualni laboratorij iz biologije)

Department of Physics, University of Oregon (virtualni laboratorij iz fizike)Education in Physics and Mathematics (virtualni laboratorij iz fizike i matematike)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka