logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Vježbe

Vježbe

 

 

Auditorne vježbe su po svojoj koncepciji nastavak predavanja i omogućavaju korištenje informatičkih tehnologija na identičan način kao i kod predavanja. 

Specifičnost vježbi je da je prisutnija komunikacija na liniji predavač - student, osim tijekom nastave ovakve komunikacije se mogu provoditi preko foruma koji se postavljaju uz svaki predmet.

 

Većinu poruka na forumima generiraju studenti a oni si mogu i međusobno pomagati u rješavanju većine problema. U organizaciji predmeta treba osigurati da se povremeno, dnevno ili tjedno preko foruma javi netko od osoba koje su uključene u nastavni proces.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka