logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Građa za proučavanje / Zabilješke predavača

Zabilješke predavača

 

 

Zabilješke predavača su predavačeva interpretacija nastavnog programa nekog predmeta.

To je materijal koji će predavač koristiti i prikazati ga studentima tijekom predavanja. 

 

Nije nužno da one sadrže sve detalje predavane materije, njih  predavač nadopunjuje tijekom predavanja.

Zabilješke predavača su autorizirani obrazovni materijal, jer iza njih stoji potpis autora / predavača. One ipak nemaju težinu službeno propisanog materijala jer nisu prošle proceduru recenzija za odobravanje obrazovnog materijala.

 

Na webu se nalaze najčešće u obliku PowerPoint prezentacije, ali se mogu naći i nekom drugom zapisu, npr. skenirana verzija folija s predavanja. Naravno da su ove zabilješke predavača izuzetno dragocjen materijal za studente jer studentima predstavljaju predavačevo viđenje predmeta.

 

Predavaču je ovo daleko najjednostavniji način davanja obrazovnog materijala studentima. Zabilješke su praktički dio pripreme svakog predavača, predstavljaju fleksibilni materijal koji se može lako nadopunjavati iz jedne do druge nastavne godine a njegovo korištenje se može, ako to tako želi autor, regulirati ograničavanjem pristupa preko login/pwd administracije.

Nastavnicima se može preporučiti da prije početka ciklusa predavanja uklone s weba verziju predavanja iz prethodne akademske godine. Time se omogućava predavaču da slobodno nadopunjuje materijal iz prethodnih akademskih godina. Praksa je pokazala da je posjećenost predavanja bolja ako se materijal ne nalazi na webu prije predavanja. Zato se preporučuje da se po svakom održanom predavanju nadopunjuju zabilješke predavača. Po završetku ciklusa predavanja komplet zabilješki predavača se ostavlja na webu kako bi bio na raspolaganju studentima u pripremi ispita.

 

 

Linkovi korištenih primjera

Katedra za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Plućna cirkulacija-ppt prezentacija)

Zavod za fiziku, stranice Roberta Pezera (skenirana verzija folija s predavanja)

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka