logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Naslovnica / Korisnici

Korisnici

 

Korisnici referalnog centra su svi koji žele izraditi bolji i kvalitetniji hipertekstualni materijal.

Izrada kvalitetnije nastavne literature  stručna je i moralna obveza profesora. 

To nije jednostavno i sa stajališta izbora teme, odabira materijala i na kraju izrade obrazovnog materijala u novom hipertekstualnom mediju. Prikazana su različita  nastavna sredstva te su razmatrani različiti aspekti njihova korištenja u raznim oblicima nastave.  

Posebna je pozornost posvećena definiranju obrazovnih materijala obzirom na raspoloživa

 
No znanja i vještine koje su ovdje predstavljene mogu koristiti u svim ostalim vrstama izrade i primjene hipertekstualnih materijala. Od referata učenika u srednjim školama do znanstvenih izlaganja.

 

Zato i većinu korisnika očekujemo iz mlađih, studentskih i učeničkih generacija.


 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka