logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Naslovnica / Motivi

Motivi

 

Zašto računalno podržano obrazovanje? Jer omogućavanje izradu kvalitetnijih obrazovnih materijala. Jer pruža nove mogućnosti u organizaciji provođenja nastave, posebno u komuniciranju sa studentima / učenicima.

Zašto izrađivati hipertekstualni obrazovni materijal?

Osobni motivi.

Svaki predavač zna da predavanja treba kontinuirano, iz godine u godinu, dograđivati. Pri prelasku na hipertekstualne materijale sigurno  treba uložiti više truda i vremena nego ako se ostane na starim tehnologijama. Studenti će dobiti kvalitetniji materijal, a osjetit će i angažiranost predavača. Oboje rezultira boljim usvajanjem gradiva.

Oni koji  žele kvalitetnije raditi svoj posao izrađivat će hipertekstualnu nastavnu literaturu.

Iskustvo govori da je za izradu obrazovnih materijala, pogotovo ako se to radi prvi put, potrebno utrošiti dosta vremena. Zato je ekonomska profitabilnost dosta upitna i treba detaljno proučiti mogućnosti  financiranja projekata kojima bi se pokrio uloženi trud.

Naravno, Internet je otvoren medij i rad je dostupan cijelom svijetu. Možda  elektroničkom poštom stigne neko povoljno mišljenje s Bahamskog otočića? Ili neki svjetski lovac na talente uoči koliko mu nedostaje vaš osjećaj za bitno?

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka