logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Naslovnica / Namjena

Namjena

 

 

 Grčki bi filozofi  okupljali učenike pod maslinama, knjižnice su od Aleksandrijskih dana do Nacionalne biblioteke mjesta gdje se čuva i upija znanje. Ploča i kreda u ruci. Monitor i miš. Uvijek imamo učitelja koji zna znanje i zna kako poučiti učenika.

Hypermediji i računalno podržano obrazovanje su nove tehnologije u obrazovnom procesu.

Namjena Referalnog centra za izradu obrazovnih materijala je da  korisnicima pruže podršku u izradi kvalitetnijih hipertekstualnih materijala te njihovu korištenju u obrazovnom procesu.

 

Nastoji se korisniku pružiti pristup realizaciji kvalitetnih hipertekstualnih materijala na četiri načina:

 - ako korisnik ima preciznu ideju što želi napisati (udžbenik u ppt prezentaciji  ili neka druga vrsta nastavne literature.)

- ako korisnik traži prijedloge kako poboljšati neki dio nastave, npr. vježbe, lab. vježbe, seminare i sl.

- ako u realizaciji nastave imamo definirane nastavna sredstva, prijedloge za njihovo korištenje- ako se žele rješavati konkretniji problemi dizajna i izrade obrazovnog materijala.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka