logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada PowerPoint prezentacija / Nova PP prezentacija

Nova PowerPoint prezentacija

 

Pokretanjem programa Microsoft PowerPoint otvara se  dijaloški prozor koji nudi tri mogućnosti izbora pri stvaranju nove prezentacije:
a) AutoContent čarobnjak (engl. Autocontent Wizard) koji nudi niz predožaka i ideja za različite tipove prezentacije te kliktanjem na gumb ŤNextť vodi kroz faze stvaranja nove prezentacije
b) Predložak dizajna (engl. Design Template) koji nudi različite dizajnirane pozadine, ali bez uzorka stranice prezentacije
c) Prazna prezentacija (engl. Blank Presentation) koja je pogodna za korisnike koji žele sami u potpunosti dizajnirati prezentaciju

 

Za izradu primjera PowerPoint prezentacije korišten je treći način, koji omogućava najveću slobodu pri izradi prezentacije. Klikom na opciju Blank presentation otvara se dijaloški prozor New Slide u kojem se odabire izgled stranice. Za izradu vlastitog rasporeda koji ničim nije predefiniran odabire se poslijednji od ponuđenih predložaka.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka