logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada PowerPoint prezentacija / Objava PP na internetu

Objava Powerpoint prezentacije na Internetu

 

Izrada prezentacija koje će se distribuirati na Internetu ne razlikuje se bitno od stvaranja prezentacije za druge namjene. Bitno je samo voditi računa o nekoliko detalja poput smanjivanja veličine datoteke kako bi se brže učitavala ili postavljanje gumba nza akciju na svaku stranu što olakšava prijelaz sa stranice na stranicu.

Prednost prezentacije postavljene na Internetu je mogućnost uključivanja veza k drugim stranicama na Ineternetu.
Postupak postavljanja gumba s vezom na stranicu prezentacije je jednostavan. Potrebno je odabrati Slide Show/Action Buttons te kliknuti na željeni gumb. Nakon toga se u okviru Action Settings klikne na gumb Hyperlink to te u popisu odabere URL. Odabirom opcije URL otvara se okvir Hyperlink To URL u sklopu kojeg se upiše URL, odnosno adresa željenog sjedišta i klikne OK.

Za postavljanje prezentacije na Internet potrebno ju je prekopirati na željeni poslužitelj. Prijenos prezentacije vrši se uporabom jednog od FTP (File Transfer Protocol) programa ili eventualno direktnim prijenosom kroz odabir Save As Web Page/Save In/Add/Modify FTP Locations.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka