logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada PowerPoint prezentacija / Odabir predložaka PP prezentacije

Odabir predložaka PowerPoint prezentacije

 

Power Point nudi niz dizajniranih uzoraka koji se mogu koristiti kao predložak dizajna stranice. Za primjenu ili promjenu predloška potrebno je odabrati Format/Apply Design Template. Nakon toga se u okviru za dijalog prikazuje lista predložaka, a klikom na pojedini se s desne strane otvara primjer predloška. Nakon odabira željenog predloška dovoljno je kliknuti gumb Apply i predložak će postati pozadina stranice prezentacije.

Boje svakog predloška moguće je provjeriti odabirom Format/ Slide Color Scheme, nakon kojeg se otvara prozor za dijalog Color Scheme.U sklopu prozora odabire se kartica Custom. Klikom na jednu od ponuđenih boja, a zatim na opciju Change Color pojavljuje se prozor za dijalog Background Color u sklopu kojeg je moguće odabrati željenu boju i odabir potvrditi klikom na gumb OK. Za primjenu nove boje na sve stranice u okviru Color Scheme potrebno je kliknuti na Apply to All, a za primjenu samo na trenutnoj Apply.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka