logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada PowerPoint prezentacija / Unos teksta u PP prezentaciju

Unos teksta u PowerPoint prezentaciju

 

Najlakši i najpraktičniji način dodavanja teksta na stranicu je stavljanje istog u okvire za tekst (engl. Text Box). Okvir za tekst se vrlo jednostavno unosi na stranicu klikom na gumb Text Box na traci s alatima za crtanje ili odabirom Insert/Text Box iz glavnog izbornika.

Nakon odabira je potrebno kliknuti na stranicu na koju se želi dodati tekst i formirat će se okvir.


Promjena veličine okvira vrši se na sljedeći način: klikne se mišem na rub okvira, a zatim uz pritisnutu tipku miša okvir vuče pomicanjem miša do postizanja željene veličine okvira.

Promjena boje, rubova i pozadine tekstnog okvira vrši se odabirom Format/Colors and Lines.

 

Brisanje okvira vrlo je jednostavno. Potrebno ga je samo označiti, a zatim pritisnuti tipku Delete na tipkovnici.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka