logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada PowerPoint prezentacija / Uređivanje teksta PP prezentacije

Uređivanje teksta PowerPoint prezentacije

 

Principi uređivanja teksta u Microsoft PowerPointu su slični onima u Microsoft Wordu.
Za promjenu tipa slova, stila slova ili poravnanje teksta koriste se alati s trake s alatima Formatting ili se iz glavnog izbornika odabire Format/Font za odabir fonta, stila, veličine, boje i efekata ili Format/Aligment za odabir poravnanja.

 

Za dodavanje nepobrojanih (Bulleted) lista i pobrojanih (Numbered) lista u okvir za tekst odabire se Format/ Bullets and Numbering, a zatim označi željeno. Dodatne su mogućnosti odabira veličine i boje.

 

Za promjenu razmaka među redovima potrebno je odabrati Format/ Line Spacing. Unutar okvira se otvaraju mogućnosti promjene razmaka pri čemu oznaka 1 označava jednostruki, a 2 dvostruki prored te podešavanja vertikalnog razmaka ispred i iza svakog paragrafa u okviru za tekst(Before paragraph and After paragraph).

 


Vrlo koristan alat je provjera pravopisnih pogrešaka koji se aktivira odabirom Tools/ Spelling.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka