logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Naslovnica

Dobro došli u referalni centar Izrada obrazovnih materijala!

 

Projekt Referalni centri za e-obrazovanje je završio, a sadržaj na stranicama se ne ažurira od početka 2006. godine. Sadržaji su još uvijek dostupni, no neke informacije mogu biti zastarjele te uslijed toga nerelevantne.

 

 

 I često nas posjećivali! 

 

U ovom referalnom centru pronaći ćete sustavan pristup oblikovanju i dizajnu obrazovnih hipertekstualnih materijala.

 

Znanja i vještine koje su ovdje prikazana pomoći će u kvalitetnijoj izradi hipertekstualnih materijala za različite primjene, od izrade osobnih stranica do sveučilišnih udžbenika.

 

Načinjen je pregled nastavne literature na sveučilišnom studiju te su prikazane neke mogućnosti njihova obogaćivanja hipertekstualnim vezama.

 

Za one koji sudjeluju u izvođenju nastave na sveučilišnom studiju  dan je pregled različitih mogućnosti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u raznim oblicima nastave. Poseban dio posvećen je načinima i ograničenjima korištenja programske i računalne opreme  kao nastavnih sredstava u obrazovnim procesima.

 

Pročitajte detaljnije o namjeni centra, o tome kojim je korisnicima ponajprije namijenjen te razmislite o  motivima  koji pokreću primjene novih tehnologija u obrazovanju.

 

U navigaciji kroz centar pomoći će Vam mapa.

 

Dio odgovora na vaša pitanja pronaći ćete među "Čestim pitanjima", ali slobodno koristite i "Forum" za sve upite.

 

 

Vaša pitanja ali i sugestije za unapređenje kvalitete naših stranica možete  usmjeriti na:

 

 

                    telefon: 0800 227 638

 

                    e-mail: referalni@carnet.hr 

 

 

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka