logotip carneta logotip referalnih centara
  Metodika i komunikacija e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Metodika i komunikacija e-obrazovanja / Naslovnica

Referalni centar za metodiku i komunikaciju e-obrazovanja

 

Projekt Referalni centri za e-obrazovanje je završio, a sadržaj na stranicama se ne ažurira od početka 2006. godine. Sadržaji su još uvijek dostupni, no neke informacije mogu biti zastarjele te uslijed toga nerelevantne.

 

Dobrodošli!

Svrha ovog referalnog centra je pružiti informacije o vođenju nastave u e-obrazovanju, kao i o načinima za unapređenje komunikacije s polaznicima on-line tečajeva. Na ovim web stranicama i u kontaktu s članovima našeg tima upoznat ćete pedagoške principe za oblikovanje sustava za e-obrazovanje te kako postati uspješan voditelj on-line obrazovanja ili mentor.

Ovaj projekt Referalnog centra za metodiku i komunikaciju e-obrazovanja ostvaruje se suradnjom Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Korisnici naših usluga mogu naručiti izvođenje sljedećih radionica u trajanju od 4-6 sati:
- "Pedagoške metode i komunikacija s polaznicima u e-obrazovanju"
- "Alati za komunikaciju i njihova primjena u e-obrazovanju"
- "Trening komunikacijskih vještina za telekonferencijsku nastavu i emitiranje na webu"
- "On-line komunikacijske vještine u e-obrazovanju".


Za korisnike Referalnog centra izrađen je on-line tečaj u WebCT-u pod naslovom "Instrukcijski dizajn u e-obrazovanju", a dostupan im je i nementorirani tečaj "On-line komunikacija".

Referalni centar također nudi usluge savjetovanja iz sljedećih područja:
- oblikovanje on-line tečajeva i njihova evaluacija,
- primjena novih tehnologija (blog, wiki) u e-obrazovanju,
- stručna i znanstvena istraživanja iz e-obrazovanja. 

CARNetov telefon za kontakte: 0800-227-638

E-mail referalnih centara: referalni@CARNet.hr

Kontaktirajte nas i dogovorite prezentaciju naših tečajeva ili njihovo izvođenje u CARNetu ili vašoj ustanovi!

 

Voditelj referalnog centra: doc. dr. sc. Goran Bubaš

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka