logotip carneta logotip referalnih centara
  Metodika i komunikacija e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Metodika i komunikacija e-obrazovanja / Moji troškovi i koristi

Moji troškovi i koristi

 

Planiranje je ključ uspjeha e-obrazovanja

Dizajniranje i izrada kvalitetnog i funkcionalnog sustava za e-obrazovanje u pravilu zahtijeva znatna sredstva te mnogo vremena i truda ukoliko se želi cijeli nastavni predmet ili kolegij staviti na web. Naravno, samo postavljanje tekstualnih sadržaja na web nije zahtjevan posao, ali takav je pristup obrazovanju na daljinu gotovo jednak kao tiskanje nastavnih sadržaja ili njihova distribucija elektroničkom poštom, na disketi ili CD-ROM-u. Detaljno planiranje za uvođenje sustava e-obrazovanja osigurat će veću vjerojatnost uspjeha i smanjiti rizik od neuspjeha.

Sustavi za e-obrazovanje sadrže brojne vizualizacije, animacije, simulacije, različite interaktivne elemente, testove, kvizove, forume, distribucijske (mailing) liste te druge oblike prezentiranja informacija i komunikacije s polaznicima pa su ulaganja u pripremu za on-line izvođenje jedne nastavne jedinice obično višestruko veća nego kod off-line nastave uživo.

Više je razloga zašto može biti opravdana izrada on-line sustava za obrazovanje iz nekog nastavnog predmeta, kolegija ili tečaja:
- veliki broj polaznika koji na taj način potpunije i uspješnije svladavaju nastavne sadržaje;
- potreba da se unaprijedi način izvođenja nastave/tečaja i poveća zadovoljstvo polaznika;
- manji troškovi i gubitak vremena polaznika zbog putovanja i prisustvovanja nastavi;
- bolji dojmovi o predavaču/instruktoru i ustanovi koja organizira nastavu/tečaj;
- dostupni izvori financiranja koji omogućuju da se uloženo vrijeme i trud financijski isplate;
- obveza predavača/instruktora i/ili ustanove da određeni predmet/tečaj izvodi on-line;
- prilika za svladavanje novih obrazovnih tehnologija i uključivanja u suvremene trendove.

Procijenite isplativost ulaganja u e-obrazovanje

Osim koristi, postoji i nekoliko nepovoljnih činitelja kod razvijanja sustava za e-obrazovanje iz određenog nastavnog predmeta ili tečaja:
- problemi povezani s autorskim pravima (copyright) za sadržaje tečaja i vizualne ilustracije;
- potreba za tehničkom podrškom drugih osoba i/ili svladavanjem internetskih tehnologija;
- mogućnost da nakon velikih ulaganja nastavni predmet ili tečaj ubrzo postane nepotreban;
- potreba održavanja i inoviranja zbog pojave novih tehnologija u obrazovanju na daljinu;
- mogućnost da sadržaji relativno brzo zastare (kao npr. u slučaju informatičkih tečaja);
- eventualna pojava sličnih konkurentnih i kvalitetnijih on-line edukacija drugih autora.

U svakom slučaju, dobro je u odnosu na uvjete i mogućnosti napraviti pregled prednosti i nedostataka e-obrazovanja te dobro procijeniti u kojoj mjeri će se implementirati različite mogućnosti.

Tips & tricks: Osobnu jednadžbu troškova i koristi (cost/benefit) poboljšat ćete ako pronađete investitora za izradu on-line obrazovnih sadržaja i dobru tehničku podršku (za računalo poslužitelj i LMS sustav). Ponekad je moguće dobiti ili otkupiti prava za objavljivanje stručnih sadržaja i vizualnih ilustracija na webu pa je manji utrošak vremena i drugih resursa za izradu tih vrsta obrazovnih materijala. Razmotrite i mogućnost prevođenja ili prilagodbe nekog tuđeg on-line nastavnog predmeta ili tečaja (koje je razvio drugi autor), npr. uz otkupljivanje prava korištenja ili dogovaranje partnerskog odnosa. Uz odgovarajuće financijske resurse, ponekad će biti brže i jeftinije rješenje angažirati ugovorne izvođače (tzv. outsourcing) iz drugih ustanova/tvrtki nego da uložite osobno vrijeme i trud. Na kraju, ukoliko je to moguće, planirajte izradu on-line obrazovnih materijala iz onih područja na kojima ćete imati najširi krug potencijalnih korisnika, što uključuje i jezik koji će biti korišten (npr. engleski i/ili njemački). Naravno, možete planirati (1) akademske korisnike; (2) korisnike iz velikih poslovnih organizacija poput korporacija ili državnih ustanova; (3) individualne korisnike koje ste privukli oglašavanjem na Internetu; (4) sve od prethodno navedenog.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka