logotip carneta logotip referalnih centara
  Metodika i komunikacija e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Metodika i komunikacija e-obrazovanja / Pedagogija / Didaktika

Didaktika

 

Poznavanje osobina učenika je važno za uspješno poučavanje

Didaktika je područje pedagogije koje se bavi teorijama, idejama, načelima i uputama koje su usmjerene uspješnom provođenju obrazovnog procesa. Pedagogija kao znanost istražuje odgoj i obrazovanje na mnogo višoj teorijskoj razini od didaktike, koja je u većoj mjeri praktično usmjerena. Didaktika u velikoj mjeri koristi teorijske modele koji su razvijeni u filozofiji, psihologiji i sociologiji, kao i različite pedagoške teorije i postavke, a posebno teorijske modele poučavanja i učenja. Zbog različitih polaznih teorija i postavki, didaktički koncepti mogu biti međusobno nesuglasni ili oprečni.

Stariji didaktički koncepti bili su usmjereni prema poučavanju i nastavniku, dok se noviji koncepti više usmjeravaju prema učeniku i procesu učenja. Za uspješno je poučavanje sve važnije poznavati osobine učenika i načine učenja te njima prilagođavati pristupe i metode poučavanja.

Nastava i poučavanje promatraju se i s komunikacijskog aspekta te kao socijalni proces u kojem sudjeluju učenik, nastavnik, drugi učenici, šira društvena okolina, a koriste se određeni komunikacijski mediji koji prenose i prikazuju određene nastavne sadržaje te omogućuju socijalnu interakciju i razmjenu informacija među sudionicima nastave.

Pedagogija obuhvaća odgoj i obrazovanje u razdoblju djetinjstva i mladosti, kao i obrazovanje odraslih ili andragogiju. Didaktika je vezana uz dio pedagodije koji se bavi odgojno-obrazovnim procesom u školi i izvanškolskim ustanovama.

Didaktika se obično dijeli na dio koji se bavi općim zakonitostima, uvjetima i posljedicama obrazovnog procesa, kao i na posebni dio koji se odnosi na sljedeća područja:
- ciljevi i zadaci obrazovanja;
- dinamika obrazovnog procesa;
- socijalni oblici i uvjeti obrazovnog procesa;
- komunikacijski mediji u obrazovanju;
- odgojno-obrazovna klima;
- komunikacija u obrazovnom procesu.

Didaktika se također dijeli na tzv. specijalne didaktike ili metodike, među kojima su i metodike pojedinih nastavnih područja. U posljednje vrijeme posebno se razvija didaktika e-obrazovanja koja se oslanja na mogućnosti primjene internetskih tehnologija te na prikladne modele za oblikovanje poučavanja. Inače, raniji temelji didaktike e-obrazovanja su programirano učenje, kao i nastava uz pomoć računala.

Tips & tricks: Za djelotvorno oblikovanje on-line obrazovanja potrebno je proučiti različite didaktičke koncepte i odabrati onaj pristup oblikovanju obrazovnog procesa koji je usklađen s (a) ciljevima obrazovne organizacije i predavača/instruktora; (b) potrebama i osobinama polaznika; (c) dostupnim resursima; (d) društvenim okruženjem i običajima; (e) suvremenim tehnološkim i pedagoškim trendovima u obrazovanju na daljinu.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka