logotip carneta logotip referalnih centara
  Odabir računalne i programske podrške u e-obrazovanju   english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Odabir računalne i programske podrške u e-obrazovanju / Programska podrška / Opća namjena / Editori i preglednici

Editori i preglednici

 

ConTEXT Programmers Editor

 

Dobar i besplatan programerski editor autora iz Hrvatske (Eden Kirin). Uz program se isporučuju definicije za C++, Pascal, HTML, Javu, JavaScript, PHP, Phyton i neke druge jezike. Povezivanje s eksternim aplikacijama (npr. kompajlerima) i njihovo pokretanje unutar editora je riješeno na prikladan način.

Mogućnost primjene: Ovaj je program moguće koristiti u nastavi programiranja, pri čemu će se osobito korisnom pokazati mogućnost povezivanja sa starijim ili besplatnim kompajlerima ili interpreterima koji ne dolaze sa svojim integriranim razvojnim okruženjem. Ovaj se program može korisiti i za izradu web stranica (u slučajevima kad se ne traži WYSIWYG okruženje) i druge slične poslove. Posebno treba istaknuti hrvatsku lokalizaciju programa.

Cijena: besplatan
Službene web stranice: http://fixedsys.com/context/

(Datum zadnje izmjene: 12.05.2003.)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka