logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / EUREKA

EUREKA

 

<>

EUREKA - Europska mreža za financiranje tržišno orjentiranih projekata različitih tehnologijskih područja bazirana na "bottom-up" pristupu

Službene stranice: http://www.eureka.be/home.do

Karakteristike:

  • iniciranje projekta od predlagača, a ne putem natječaja ("bottom up" pristup)
  • projekti s uključena najmanje 2 partnera EUREKA zemalja članica
  • inovativni, razvojno-istraživački (R&D) projekti
  • tržišno orijentirani projekti

TEMATSKA PODRUČJA

TKO MOŽE SUDJELOVATI
KONTAKTI
PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
FINANCIRANJE
PODMREŽE
PODMREŽA - EConTec
PREPORUKA REFERALNOG CENTRA
POVIJEST

Novosti:

  • najava natječaja Eureka klastera ITEA 2 (Information Technology for European Advancement - www.itea2.org ) ...više informacija
        
  • Ovdje možete pogledati izložbu nekih od prozvoda koji se nalaze na tržištu, nastalih u okviru EUREKA projekata.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka