logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / InterregIII

Interreg III

 

  • dio kohezijske politike EU, kojom se nastoje umanjiti razlike u stupnju razvoja regija zemalja članica, ali i šireg europskog prostora
  • inicijativa za promicanje prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje

 Službene stranice: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm

Osnovna načela:

  • "bottom-up" pristup
  • zajedničke prekogranične i transnacionalne strategije i zajednički razvojni programi zemalja u regiji
  • usklađivanje s instrumentima vanjske politike EU, odnosno programima pomoći EU  i predpristupnim instrumentima

TEMATSKA PODRUČJA

POTPROGRAMI I NATJEČAJI
PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA
FINANCIRANJE
KONTAKTI

NOVOSTI!!!

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka