logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / NATO Science / Podrška infrastrukturnom istraž.

Potpora za istraživačku infrastrukturu

 

Cilj ovog potprograma jest podrška zemljama članicama u strukturiranju njihovih istraživačkih programa i nabavke osnovne infrastrukture. Podrška je u ovom slučaju od strane zemalja NATO-a prema zemljama članicama.

Postoje dva programa:

  • Mreže računala
  • Znanstvena i tehnološka politika i organizacija

TEMATSKA PODRUČJA

FINANCIRANJE
PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

>>Početna stranica<<

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka