logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / NATO Science / Znanstvene stipendije

Znanstvene stipendije

 

Cilj ovog potprograma jest pripremiti se za dugoročnu budućnost obrazujući mlade istraživače. Upravlja se decentralizirano, te se znanstvenicima zemalja članica pruža prilika za nastavak studija ili pak istraživanja u zemljama NATO-a, odnosno znanstvenicima iz zemalja NATO-a u zemljama članicama.

 

TEMATSKA PODRUČJA

FINANCIRANJE
PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

>>Početna stranica<<

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka