logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / TEMPUS / Joint Projects

Zajednički projekti / Joint Projects (JP)

 

Zajednički projekti se temelje na suradnji VO institucija u zemljama članicama EU (obavezno posjedovanje Erasmus University Chartera) i VO institucija iz zemalja partnera.

Moguća su 2 tipa TEMPUS projekata s obzirom na konzorcij:

1. nacionalni projekti

2. regionalni projekti (multy-country)

PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

Povratak na početnu stranicu!

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka