logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / TEMPUS / Structural Measures

Strukturne mjere / Structural Measures

 

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi visokoobrazovnog sustava u zemljama partnerima, radi jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti te približavanja razine razvoja EU visokoobrazovnog sustava.

 

Moguća su 2 tipa TEMPUS projekata s obzirom na konzorcij:

1. nacionalni projekti

2. regionalni projekti (multy-country)

 PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

Povratak na početnu stranicu!

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka