logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja /

Financiranje

 

Ukupna sredstva programa iznose 50,55 milijuna €, a pojedini projekt može biti financiran u iznosu od 0,5 do 1,5 milijuna €. Sredstva fonda dolaze od Europske Komisije kroz Upravu za obrazovanje i kulturu, Upravu za suradnju i Upravu za proširenje. Ovisno o zemlji iz koje se prijavljuje projekt definirana su tri instrumenta financiranja:

 • Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – Zapadni Balkan (Hrvatska, Turska, BJR Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo)
 • European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) – Istočna Europa, Sjeverna Afrika, Bliski Istok (Alžir, Armenija, Egipat, Ukrajina, itd.)
 • Development and Cooperation Instrument – Centralna Azija (Kazahstan, Kirgistan, Tađikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 

U ostvarenju navednih ciljeva TEMPUS je bio potpomognut programima poticanja mobilnosti studenata i nastavničkog osoblja - Erasmus Mundus za partnerske zemlje, dok za zemlje EU postoje fondovi suranje sa SAD-om i Kanadom.

Napomena: u projektima mogu sudjelovati još neke zemlje (Turska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska), ali vlastitim sredstvima.

Pravila financiranja za JP i SM projekte:

 

 • u projektu treba osigurati najmanje 5% sredstva iz vlastitih izvora ili partnerskih izvora
 • projekt ne smije ostvarivati profit, kamate na sredstva
 • potreban poseban račun na kojem će se voditi uplate od strane EC
 • uplate idu u 3 rate (60%, 30%, 10%), (po dogovoru i više rata)
 • može se tražiti garancija sredstva prefinanciranja
 • zabranjeno dvostruko financiranje aktivnosti

Direktni troškovi:

 • troškovi trebaju biti razumni, direktno vezani uz projekt, izvršeni unutar trajanja projekta te identificirani i verificirani odgovarajućim dokumentima (npr. računima) 
 • troškovi opreme moraju biti opravdani ciljevima projekta
 • pokriveni su troškovi direktno vezani uz izvršenje projekta (desiminacija, evaluacija, revizija, financijske usluge, itd.)

Glavna podjela troškova:

1.     Troškovi osoblja

 • trebaju biti prilagođeni lokalnim troškovima te ovise o vrsti zadatka na projektu, a ne o zvanjima izvršioca
 • nisu dopuštene povlastice službenog auta, bonusi i sl.
 •  troškovi administracije su pokriveni samo ako nisu već financirani iz drugog izvora 
 • troškovi akademskog osoblja plaćaju se jedino ako zadaci nisu dio redovnog posla (plaćeni su iz drugogo izvora)
 • troškovi zamjene se mogu iskoristiti za partnere iz EU, koji održavaju nastavu ili obavljaju zadatke u partnerskim zemljama

2.     Troškovi putovanja i smještaja

 • financiraju se prema stvarnom trošku, ali u prijavi ne smiju prijeći iznos koji je definiran u natječaju
 • pokrivaju troškove putovanja, smještaja, dnevnica, putnog i zdravstvenog osiguranja
 • putovanja se moraju organizirati sa specificiranim i jasno definiranim zadacima vezanim uz projekt
 • potrebno je priložiti cijenu karte, a moguće je refundiranje osobnog ili službenog automobila sa dodatnim uvjetima (karta 1. razreda vlaka) 
 • troškovi putovanja učinjeni za istraživanja ne mogu biti pokriveni sredstvima iz projekta
 • na putovanja mogu ići i studenti sa završenih dvije godine studija

3. Troškovi opreme

 • najviše mogu iznositi 30% ukupnih direktnih troškova
 • u JP projektima kupnja oprema dopuštena je samo za sveučilišta partnerskih zemalja, dok u SM projektima mogu i ostale organizacije iz partnerskih zemalja kupovati opremu
 • potražnja opreme treba biti opravdana rezultatima projekta   

4.     Troškovi printanja i publiciranja

 • troškovi vezani uz printanje, objavljivanje, fotokopiranje nastavnog materijala, dokumentacije i sl.
 • troškove je potrebno procijeniti u prijavi

5. Ostali troškovi

 • razni troškovi, npr. troškovi banaka, tečajni gubici ili dobici, tečajevi jezika i usluge prevođenja - moraju biti detaljno opisani i opravdani

7. Indirektni troškovi (administrativni):

 • u iznosu od maksimalno 7 % direktnih troškova
 • primjeri: održavanje opreme, komunikacijski troškovi, troškovi infrastrukture, uredska oprema, fotokopiranje (ne moraju biti pravdani računima) 

Oprema ne podliježe oporezivanju (PDV), ali za troškove osoblja se plaćaju svi zakonski doprinosi.

Potpisivanje sporazuma suradnje također je moguće uz transparetnost i jednaki tretman prema svim potencijalnim suradnicima po principu najbolje financijske isplativosti ponude.

 

>>Početna stranica<<

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka