logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / eContent

eContentPlus

 

eContentplus program - program financiranja koji podupire razvoj višejezičnih sadržaja za inovativne, on-line servise u zemljama EU-a

Službene stranice: http://europa.eu.int/econtentplus

Karakteristike:

  • linija financiranja još nedostupna instutucijama iz RH (moguće sudjelovanje ukoliko se potpišu bilateralni sporazumi sa zemljama kojima je omogućeno sudjelovanje u programu) detaljnije 
  • projekti se prijavljuju na raspisane natječaje
  • promovira inovativne i tehnički najusavršenije on-line servise, te dostupnost (accessibility) i upotrebljivost (usability) digitalnog sadržaja u višejezičnom okruženju
  • program posebu pažnju posvećuje razvoju sljedećih sadržaja: zemljopisnog, obrazovnog, znanstvenoistraživačkog, kulturnog sadžaja

            

TEMATSKA PODRUČJA

TKO MOŽE SUDJELOVATI
KONTAKTI
PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
FINANCIRANJE
PODMREŽE
POVIJEST

Novi natječaj bit će raspisan u mjesecu kolovozu. Neslužbeni rok za prijave je 19. listopada 2006. Detaljnije

Raspisani  natječaji za 2006.! Detaljnije
Na stranicama CORDIS-a je aktiviran alat za traženje partnera za prijavljivanje zajedničkih eContent plus projekata. Detaljnije

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka