logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja

Linije financiranja

 

Linije financiranja smo podjelili na MEĐUNARODNE, DOMAĆE i OSTALE prema tome da li financijska sredstva dodjeljuje Republika Hrvatska samostalno ili je financiranje osigurano pristupanjem Republike Hrvatske u različite europske mreže. Postoje i linije financiranja koje nisu vezane uz državne institucije. Njih možete naći pod nazivom OSTALE LINIJE FINANCIRANJA.

Informacije o domaćim linijama financiranja lako su dostupne na web stranicama MZOS-a, CARNet-a i Nacionalne zaklade za znanost (NZZ).  

Međunarodne linije financiranja, zbog njihove kompleksnosti, opremili smo i preporukama Referalnog centra.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka