logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Preporuke Referalnog centra

Preporuke Referalnog centra

 

Informacije o domaćim linijama financiranja dostupne su na MZOS-u i CARNet-u i o njima se općenito više zna.
 

Međutim, međunarodne linije financiranja, zbog njihove kompleksnosti opremili smo i preporukama Referalnog centra, koje sadrže naša iskustva u prijavljivanju projekata iz pojedinih linija financiranja.

    EUREKA
        Eurolearn
    FP6
    TEMPUS
    COST
    NATO Science

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka