logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / Pretpristupni fondovi

Pretpristupni fondovi

 

Europska je unija kao pomoć za pripremu zemalja srednje i istočne Europe za članstvo u Europskoj uniji osnovala tri programa PHARE, ISPA i SAPARD, tzv. pretpristupne programe. Dakle, pretpristupni programi pomoći EU usmjereni su na pružanje financijske i tehničke pomoći zemljama kandidatkinjama u procesu priprema za punopravno članstvo u EU.

Program PHARE se koncentrira na izgradnju institucija, sudjelovanje u programima zajednice, ekonomsku i socijalnu koheziju i industrijsko restrukturiranje. Program SAPARD se bavi modernizacijom poljoprivrede i ruralnim razvojem, a ISPA podržava infrastrukturne projekte u području prometa i zaštite okoliša.

Sredstva iz sva tri programa namijenjena su pripremi budućih članica za kohezijsku politiku EU odnosno za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova čija je svrha osigurati uravnotežen gospodarski i društveni razvoj čitave EU.

Kroz programe PHARE, ISPA i SAPARD Hrvatska bi u 2005. i 2006. godini trebala dobiti ukupno 245 milijuna eura. Za 2005. godinu na raspolaganju je 105 milijuna eura (80 milijuna kroz program PHARE i 25 milijuna kroz ISPA). Godine 2006. Hrvatska će moći povući 140 milijuna eura (80 milijuna kroz PHARE, 35 milijuna kroz ISPA i 25 milijuna kroz SAPARD).

Tablica: Izdvajanja po zemljama za PHARE, ISPA i SAPARD u 2003. (u milijunima eura)

opcenito_1.jpg

Izvor: Euroscope 78, lipanj 2005

Kontakt osobe:

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka