logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja / Linije financiranja / Međunarodne / Erasmus / Sapard

Program Sapard

 

SAPARD je program kojim se pruža financijska pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju kako bi se omogućilo zemlji kandidatkinji da se pripremi za korištenje sredstava iz fondova zajedničke poljoprivredne politike nakon ulaska u punopravno članstvo EU.

Za programa SAPARD pri Europskoj je komisiji odgovorna Opća uprava za poljoprivredu.

Pokrenut je 2000. godine, a osim primarnih ulaganja u poljoprivrednu i ruralnu infrastrukturu, usmjeren je na:

- rješavanje strukturnih prilagodbi u tim sektorima

- na izgradnju konkurentnog i učinkovitog sektora poljoprivrede i prerade hrane

- stvaranje novih radnih mjesta i prihoda u najmanje razvijenim regijama

- jačanje održivog razvoja u ruralnim područjima te poboljšanje kvalitete života ruralnog stanovništva.

Provedba programa SAPARD u Hrvatskoj započet će 2006. godine. Tome će prethoditi osposobljavanje provedbene SAPARD agencije koja je uspostavljena unutar Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Iz sredstava programa SAPARD projekti se sufinanciraju do 75% (za pojedine mjere do 100% iznosa) kada su korisnici državne i javne institucije, a do 50% kad se radi o komercijalnim projektima.

Iskorištenost Sapard sredstava u razdoblju 2000.-2003.

saphard.jpg

Izvor: Podaci Komisije, Wilkinson 2004. te godišnji izvještaji o provedbi Saparda.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka