logotip carneta logotip referalnih centara
  Prijavljivanje projekata e-obrazovanja english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Prijavljivanje projekata e-obrazovanja /

Ured za međunarodnu suradnju na sveučilištima

 

Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
Ured za međunarodnu suradnju
Ana Ružička, prof., voditelj ureda
tel:+385(0)1 456 4255
e-mail: aruzicka@unizg.hr
Irena Stopfer, prof.
tel. 45 64 226
e-mail: istopfer@unizg.hr
Mira Šćurić
tel. 45 64 251
e-mail: mscuric@unizg.hr 
Zrinka Dujmović, prof.
tel. 45 64 450
e-mail: dzrinka@.unizg.hr 
Mr.sc. Andrea Beata Jelić
tel. 4564 450
e-mail: ajelic@unizg.hr 
Željka Pitner, prof.
tel. 4564 450
e-mail: zpitner@unizg.hr  

Sveučilište u Osijeku
Trg sv. Trojstva 3, 31000 Osijek
Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Lidija Getto, prof., rukovoditeljica službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Tel: +385(0)31 224 124
Međunarodni programi
Martina Majer, prof., stručni suradnik za međunarodnu suradnju
Tel: +385(0)31 224 125
Međusveučilišna suradnja
Višnja Vuković, dipl. oec., stručni savjetnik za međusveučilišnu suradnju
Tel: +385(0)31 224 125

Sveučilište u Splitu
Livanjska 5, 21000 Split
Tel: 021/355-966
       021/558-200
Fax: 021/348-163
Ured za međunarodnu suradnju
Gauro Reić, dipl.iur.
021/558-207
Stručni suradnici:
Snježana Lisičić, prof.
021/558-219
Vanda Butković, soc. radnik
021/558-224

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel: +385(0)51 406-500
Fax: +385(0)51 216-671
Služba za međunarodnu suradnju
Darko Štefan, dipl. oec., rukovoditelj Službe
Tel: +385(0)51 218-288
Fax: +385(0)51 216-671
E-mail: darko@uniri.hr
Sanja Banov Burcar, prof., stručni savjetnik za ECTS
Tel: +385(0)51 218-288
Fax: +385(0)51 216-671
E-mail: sanja.banov@uniri.hr
Maša Drinković, dipl. oec., stručni suradnik
Tel: +385(0)51 218-288
Fax: +385(0)51 216-671
E-mail: masa@uniri.hr
Nataša Jakominić, prof., stručni suradnik
Tel: +385(0)51 218-288
Fax: +385(0)51 216-671
E-mail: natasa@uniri.hr

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića bb Zadar
Tel.:023/200-555
Fax: 023/316-882
E-mail:rektorat@unizd.hr

>>Početna stranica<<

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka