logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja

Alati tj. programi za samoprocjenu i procjenu znanja uz primjenu IT-a

 

 Prethodna stranica Početna stranica Sljedeća stranica Pročitajte opširnije Testirajte svoje znanje

   Alati, tj. programi se mogu svrstati u dvije temeljne skupine. To su oni koji jako olakšavaju provođenje klasičnih, pismenih ispita i oni koji su namjenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo.

   Tri su vrste moguće uporabe IT-e u procjeni znanja

  •  priprava klasičnih papirnatih testova, obrada studentskih rezultata i analiza samog testa,
  •  provođenje testova izravnim unošenjem odgovora u računalo (samostojeće ili umreženo),
  •  izgradnja sustava koji podržava i jedno i drugo.

   Provođenje klasičnih pismenih ispita uz primjenu IT-a je manji korak, koji nastavnika oslobađa ogromnog posla, a za studente je postupak gotovo nepromijenjen. Postoji li uhodan sustav, više varijanta testa s predloženim odgovorima se može prirediti kroz nekoliko minuta, a uz upotrebu obrazaca za odgovore i optičkog čitača više stotina polaznika mogu dobiti svoj rezultat u roku manjem od sat vremena! Pri tome se poštuju svi visoki standardi za pripravu testova, a isključena je mogućnost ljudske pogreške pri valorizaciji. Dio testa u kojem je nužan unos teksta (upisivanje kratkih odgovora ili esej) nažalost se ne može lako obraditi na ovaj način, pa se preporuča test online.

  Programi namjenjeni izravnom unošenju odgovora u računalo mogu biti za samostalnu ili mrežnu uporabu. Računalo može biti samostojeće, a program za isporuku testa i sam test mogu biti unaprijed preinstalirani ili se test može donijeti kao datoteka na disketi, CD-Romu ili e-mailom.

  Računalo može bili u lokalnoj mreži, a test se distribuira s lokalnog poslužitelja u preinstalirane klijentske programe. Test se može isporučiti i u Internet pregledniku (Netscape. Internet Explorer, Opera itd.) s poslužitelja na Internetu. Iz siguronosnih razloga mnogi programi za provođenje testova online, putem Interneta upotrebljavaju "sigurni preglednik" koji "zaključa" korisnikov kompjuter da se spriječi varanje (otvaranje drugih programa ili pretraživanje Interneta tijekom testiranja). Takav preglednik podlježe i redovitoj autentifikaciji na serveru, da se izbjegne eventualno varanje od tehnički obrazovanih korisnika.

  Postoje programski paketi sastavljeni od više programa čije kombinacije daju mogućnost priprave papirnatih testova, testova za samostalno računalo, testova za računalo u lokalnoj mreži i konačno testova preko Interneta (primjerice paket CQuest ili QuestionMark Perception).

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka