logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -testovi u okružju za učenje

Alati unutar programa za učenje na daljinu (courseware)

 

 Većina alata za učenje na daljinu (courseware) imaju i modul za pripravu, isporuku, te obradu testova online. Koristite li se već takvim alatom za isporuku obrazovnog okružja, naravno da je najprirodnije upotrebiti i njegove vlastite alate za testove online. To se posebno odnosi na komercijalne alate koji svi imaju tu mogućnost (v. RC za odabir coursware alata: Usporedni prikaz testiranih programa).

 Nema, naravno, smisla kupovati skupe alate za učenje na daljinu, ako ih nećete u potpunosti upotrijebiti. Treba li Vam samo funkcija testova online razmislite o izboru nekog open source (besplatnog) alata koji ima razvijen ovaj modul. Velike je prednost što ga smijete prilagoditi svojim potrebama.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka