logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -samostalni testovi online / -alati za izradu

Alati za izradu testova

 

Besplatni alati

Naslov

                   Komentar

Respondus LE  je besplatna  inačica komercijalnog Respondus alata za izradu ispita ograničena samo na kompjuteriziranu izradu "papirnate" verzije testova, ali  ne i interaktivnih e-ispita. Ovim alatom jednostavno možete izraditi klasične "papirnate" testove sa 6 vrsta pitanja (MCQ; Točno/Netočno; Esej; Sparivanje pojmova; Pitanja višestrukog izbora; Upisivanje riječi koja nedostaje).

Download - pohranite, instalirajte i isprobajte Respondus LE na Vašem računalu.

Hot Potatoes je softver koji sadrži 6 alata za izradu interaktivnih vrsta e-testova i web-aktivnosti: MCQ, Kratki odgovor, Križaljka, Sparivanje pojmova, Upisivanje riječi koja nedostaje, Pravilan redoslijed riječi u rečenici.

Alat je besplatan za akademske ustanove.

NAPOMENA: Pogodan je isključivo za samotestiranje, ali ne i za provjeru znanja! Budući da se radi o html i javascriptu, klijent s malo kompjuterske vještine može pronaći točan odgovor u materijalu poslanom sa servera.

Download - pohranite, instalirajte i isprobajte Hot Potatoes na Vašem računalu.

Komercijalna web-mjesta  

     Naslov

                               Komentar

Mogućnost besplatne probe Cijena
Respondus je alat za izradu pismenih ispita na papiru ili u elektronskom obliku. Možete ga rabiti za izradu samostojećih e-testova, a jednostavno se može integrirati i u postojeće alate za e-obrazovanje (WebCT, Blackboard i sl.). Ispite izrađene u Respondusu mogu se lako prenositi iz jednog alata za e-obrazovanje u drugi. Omogućava izradu testova sa 6 vrsta pitanja (MCQ; Točno/Netočno; Esej; Sparivanje pojmova; Pitanja višestrukog izbora; Upisivanje riječi koja nedostaje). U pitanja se mogu integrirati tablice, slike, audio i video zapisi kao i linkovi na vanjske sadržaje.

Pogledajte demo-filmove i slike ekrana

30 dana

Download

Pojedinačna cijena
Standardna cijena: $139
Academska cijena : $79
>>opširnije
 
Cijena za institucije

Questionmark je vodeći softver za izradu, obradu, objavu i analizu online ispita, testova, anketa s 10-tak vrsta pitanja (esej, objašnjenje, upis teksta koji nedostaje, vruća točka, povezivanje pojmova, pitanja s više ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan,  pitanja s više točnih ponuđenih odgovora, brojčana pitanja, izbor točnog odgovora iz padajućeg izbornika, i sl.) Program možete kupiti i smjestiti na vlastiti server, ali pruža i mogućnosti udomljavanja (engl. hosting) na njihovom serveru. Postoji mogućnost unosa multimedije (slika, zvuk film).Možete ga rabiti za izradu samostojećih e-testova, a može se integrirati i u postojeće alate za e-obrazovanje (WebCT, Blackboard i sl.).

Pogledajte primjere testova izrađenih u okružju Questionmarka

30 dana

Download

Besplatni evaluacijski CD

Na upit.

>>OPŠIRNIJE

CQuestNet Software  je skupina alata koja omogućava izradu i distribuciju kompjuteriziranih testova, ispita i kvizova. Moguća je izrada testova s 5 vrsta pitanja: s više ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan, s više točnih ponuđenih odgovora, točno/netočno, upis kratkog odgovora, esej. Postoji mogućnost unosa multimedije (slika, zvuk film). Pitanja se pohranjuju u banku pitanja koja omogućava brzo generiraje testova. Alat bilježi odgovore studenata, vrijeme i rezultate, te ih statistički obrađuje. Postoje 3 skupine alata: "CQuestLan" - za izradu i distribuciju testova na lokalnim računalima ili likalnoj mreži; "CQuestNet " - za  mrežnu distribuciju testova i "CQuestPublisher" - za distribuciju testova putem CDa ili disketa.

Pogledajte primjer testa izrađenog u okružju CQuestNeta.

45 dana

Cijena ovisi o vrsti paketa i broju korisnika

>>OPŠIRNIJE

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka