logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -liste unutar ključnog pojma

Ispunjavanje liste unutar svakog ključnog pojma

 

 Unutar svakog ključnog pojma definirajte popis srodnih pojmova.
1. Odaberite banku pitanja
2. Odaberite Options - Keyword List nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

3. Odaberite pojedinačni naziv ključnog pojma (npr. Autori)
4. Odaberite Add nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

Upišite željenu informaciju (npr. Taradi), te ponavljajte ovaj postupak sve dok ne formirate potpunu ponuđenu listu unutar naziva određenog ključnog pojma dovoljnu za opis svakog pitanja unutar banke pitanja.
5. Odaberite OK

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka