logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -ispravljanje pitanja

Postupak ispravljanja pitanja koja su već bila korištena u testu

 

 Svako pitanje nakon prvog korištenja u testu biva automatski zaštićeno od ispravljanja, što znači da mu moramo skinuti zaštitu, ako ga ponovo želimo uređivati.

 
1. Odaberite pitanje u banci klikanjem mišem i zatim odaberite Score i pojaviti će se dijaloški okvir:

 

 

 

2. Unutar Score opcije pritisnite gumb Protected nakon čega će se pojaviti upozorenje:

 

 

3. Odaberite Yes i unesite željene promjene u pitanje.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka