logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -dupliciranje banke

Postupak umnažanja (dupliciranja) banke pitanja

 

   Banku možete umnožiti radi stvaranja siguronosne kopije ili prijenosa na drugo računalo.
1. Odaberite banku pitanja
2. Odaberite File - Manage Item Bank - Duplicate Item Bank

 

 

 

3. Odaberite jednu od dvije mogućnosti:

 D/B by Owner Name; UPOZORENJE: ovako umnoženu banku može otvoriti samo definirani korisnik na računalu na kojem je umnožena (siguronosna kopija banke).

 D/B by Protected Password; banka je umnožena sa zaštitnom zaporkom (od 2 do 20 slova ili znakova) i moguće ju je prenijeti na drugo računalo (prijenos banke) uz poznavanje zaporke!
Ako ste odabrali ovu mogućnost unesite zaporku (od 2 do 20 slova ili znakova) u dijaloški okvir:

 

 

 

4. Nakon toga odaberite direktorij gdje ćete spremiti kopiju banke pitanja:

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka