logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -prijenos banke

Postupak otvaranja nove ili obnavljanja već postojeće banke pitanja spremljene u jedan od direktorij

 

 Imate li kopiju banke možete obnoviti banku na istom računalu, ili stvoriti novu banku na drugom računalu (ili na istom nakon brisanja stare s istim nazivom). 
1. Odaberite File - Manage Item Bank - Add/Restore Item Bank:

 

 

2. Odaberete banku (samo s .bkp ekstenzijom)

3. U dijaloški okvir Item Bank Password morate upisati zaštitnu zaporku, koju ste unijeli prilikom kopiranja banke.

4. Nakon što ste otvorili banku pitanja pojavit će se dijaloški okvir Add/Restore Item Bank, gdje ćete odabrati da li želite kreirati novu banku ili obnoviti postojeću.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka