logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -uvoz pitanja u ASCII formatu

Postupak unosa (uvoza) banke pitanja oblikovane u ASCII formatu

 


 Za unos pitanja u banku nije nužno rabiti program ParTEST, već se može unijeti strukturirani ASCII tekst. To je posebno zgodno ima li više autora pitanja ili ako se prenose već gotova pitanja iz starijih verzija ParTESTa ili iz drugih programa. 
 Za prijenos u starom ParTESTu banka mora biti uredna i bez praznih pitanja (treba počistiti praznine, koje ostaju nakon brisanja pitanja). Pri tom oprez, jer se mijenjaju brojevi pitanja! Također treba, zbog ispravnog prikaza naših slova, stariju kodnu tablicu 437 prebaciti u 1250.

 Upute se odnose za administratore baza za prebacivanje starih baza tj. pitanja iz DOS-ovskog ParTESTa u novi ParTESTWIN 4.0.

1. Najprije treba napraviti kopiju baze koju se želi prenijeti.
2. Treba izbrisati sva prazna mjesta tj izbrisana pitanja iz baze (oprez brojevi pitanja će se u bazi promijeniti) izborom ponuđene opcije u ParTESTu. Naime, pri normalnom brisanju nekog pitanja iz baze ostaje njegovo rezervirano prazno mjesto u bazi, koje smeta prijenosu.
3. Zatim treba eksportirati pitanja u tekstualnom formatu ( .txt) i spremiti ih na disketu (za prijenos na drugi kompjuter) ili hard disk.
4. Otvorite dobivenu datoteku u WodrPadu (ili nekom tekstualnom editoru) provjerite kodne tablice naših slova (š đ č ć ž Š Đ Č Ć Ž) . Ako iz bilo kojeg razloga preferirate Word (što ne preporučam), morate konačnu uređenu datoteku pohraniti kao čisti ASCII (ponuđena opcija s ekstenzijom .txt, a nikako .doc)
5. Ako je potrebno (a sigurno je :-) SITO-Alatima izaberite pretvorbu kodne tablice 437, ako imate stari DOS-ovski ParTEST, odnosno win-1250 (ili ISO-8859-2) za ParTESTWIN. Najbolje je probati na Vašem sustavu s primjerkom pitanja s "nalupanim" našim slovima. Možete i ručno mijenjati naša slova s EditReplace  (još bolje, napravite makro).
6. Spremite promijenjenu datoteku kao ČISTU ASCII datoteku (.txt ekstenzija, nikako ne .doc), još jednom sve provjerite, jer je editiranje ovdje lakše i brže nego u ParTESTU.
7. Zatim datoteku importirajte u ParTESTWIN kao datoteku s ekstenzijom .txt. Javi li se greška pri unosu nekog pitanja, očito Vam je nešto promaklo u strukturi pitanja, pa otvorite datoteku u Notepadu (ili WordPadu) i ispravite to pitanje. Pažljivo rukujte s datotekama u pogledu sigurnosti, jer nisu kriptirane!

 Postupak prijenosa uređene banke pitanja iz starog ParTESTA, teče sljedećim koracima:

1. MAIN MENU ParTEST DOS 4,17
2. odabrati 6) Utilities Menu
3. odabrati A. Export Items to an ASCII File
4. u dijaloškom okviru SELECT AN ITEM BANK treba odabrati banku koju želimo eksportirati iz starog ParTEST-a
5. u dijaloškom okviru EXPORT ITEMS treba definirati file u koji želimo eksportirati banku npr. A:ĐBANKA1.TXT
6. ponovo će se pojaviti dijaloški okvir EXPORT ITEMS gdje treba odabrati opciju 1) Export Items by Item Number i upisati granične brojeve pitanja (npr. 1-10) banke koju želimo eksportirati, nakon čega čekamo ponovnu ponudu opcije za upis graničnih brojeva pitanja za eksport te se s tipkom ESC ponovo vratimo u dijaloški okvir EXPORT ITEMS
7. sada odaberemo 4) Return to Utilities Menu nakon čega je banka sigurno i uspješno eksportirana
8. sada treba u Wordu (ili nekom drugom tekst editoru) otvoriti banku i uz pomoću SITO-Alata (ili sličnog alata za kodnu pretvorbu), izvršiti konverziju naših slova (obično iz kodne tablice 437 u 1250, te opcije Edit-Replace (zamjena Đ sa \ ) , nakon čega je spremna za import u Par TEST for Windows.

Tako obrađenu banku pitanja možemo importirati u ParTEST for Windows:

1. Odaberite File - Import - Item Bank nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

2. Odaberemo vrstu (type) i banku pitanja nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

Ovdje postoji mogućnost otvaranja nove banke ili dodavanje (lijepljenje) pitanja u određeno područje postojeće banke pitanja.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka