logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -stvaranje testa

Postupak stvaranja testa

 

  Postoji temeljno dva načina stvaranja testa:

  •  Ručni odabir pojedinačnih pitanja mišem
     Automatski odabir pitanja za test

 Ručni odabir pojedinačnih pitanja mišem provodi se ovako:

1. Odaberete File - New - Test nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

2. Nakon što ste testu dali ime (1-9, a-z, bez praznina i naših slova), opis (neobavezno), eventualno sekundarnog korisnika
3. Kliknite OK.
4. Odaberite banku pitanja, te područje iz kojeg želite uzimati pitanja za test.
5. Nakon što ste odabrali pitanje, možete ga mišem pomoću opcija drag i drop "odvući" u test.

 

  Automatski odabir pitanja za test

1. Otvorite novi test, kao i u prehodnom primjeru
2. Odaberite područje banke pitanja
3. Odaberite Edit - Quick Pick Question for Test nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

Nakon što upišete koliko pitanja želite uključiti u test ona će automatskim slučajnim izborom biti priključena testu.

 Stvaranje podtestova (subtests)

Stvaranje podtestova omogućuje podjelu testa na više neovisnih skupina pitanja, te provjeru i ocjenjivanje znanja studenata iz svake pojedine grupe pitanja.
1. Preporučuje se podtest stvoriti na temelju ključnih pojmova (keywords 1 do 8) pomoću kojih su opisana pitanja pri unosu u banku pitanja. To je moguće samo ako je definicija ključnih pojmova ista za sva pitanja korištena u testu.
2) Ukoliko podtest nije moguće oblikovati na temelju ključnih pojmova treba na obradu rezultata testa donijeti liste točnih odgovora za svaku verziju testa, te ručno stvoriti podtest za svaku verziju testa upisivanjem brojeva pitanja.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka