logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -instalacija

Instalacija programa

 

 Nakon instalacije i provjere (posebno naših slova!) najprije se logirajte kao administrator i dodajte korisnike (detaljne upute slijede). Naime pri ulasku, program traži da se predstavite kao administrator sustava ili kao korisnik. Općenito, administrator dodjeljuje ovlasti, a korisnici rade s bazama pitanja. Sve baze pitanja su pohranjene u kriptiranom obliku zbog sigurnosti! Međutim, enkripcija MS-a i nije osobito pouzdana! Zato se preporučuje raditi bazer na Ziperu, koji omogućava uzimanje diskete i stavljanje u kasu pod ključ :-)

 Zadaci i djelatnost sistem administratora su usmjereni na zaštitu pristupa povjerljivim podacima, a sastoje se od:

1. Dodjeljivanja i oduzimanja korisničkih prava
2. Definiranje atributa koji pobliže opisuju banku pitanja
3. Definiranje ključnih riječi i njihovih listi
4. Definiranje nivoa težine i diskriminacije pitanja

 Korisnicima s dodjeljenim korisničkim pravima je dozvoljen pristup i korištenje ParTEST-a. Glavni korisnik tj.autor banke pitanja dodjeljuje korisnička prava sekundarnim korisnicima s mogućnošću čitanja i kreiranja pitanja.

 Sigurnosti radi, glavni korisnik može pojedino pitanje u banci zaključati, te tako onemogućiti sekundarnog korisnika u bilo kakvom mijenjanju pitanja.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka