logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -očitavanje rezultata

Očitavanje rezultata skenerom

 

 Za očitavanje formulara za odgovore na informatičku obradu trebate donijeti na disketi snimljene točne odgovore (ključ testa) odnosno test. Ne preporuča se skeniranje točnih odgovora iz ispunjenog formulara, zbog mogućih ljudskih grešaka u popunjavanju formulara.

 Postupak je ovaj:

1. odaberite test koji želiti snimiti za obradu

2. odaberite View - Properties nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir Test information gdje ćete naći podatke o smještaju i nazivu (kodiranim) dotičnog testa tj. PATH i REFERENCE (npr. C:\ParTEST WIN 4,0\U3166186\T98166186_PROBA )

3. nakon toga treba otići na tu lokaciju na hardu s Win Explorerom, te file sa željenim referentnim brojem i imenom s MDB ekstenzijom (npr. T98166186_PROBA.MDB ) kopirati na disketu

4. disketu treba zajedno sa studentskim obrascima ponijeti na obradu

5. Nakon obrade možete dobiti na disketi "Item analysis" i importirati je u bazu. Tako dobivate dodatne informacije o Vašim pitanjima.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka