logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -prijava administratora

Prijava administratora

 


Nakon instaliranja ParTEST-a for Windows, administrator tj. osoba koja će biti zadužena za održavanje i sigurnost sustava treba izvršiti prijavu i definirati svoju zaporku (password) za otvaranje programa.

 Postupak uvodne prijave:

1. Otvorite dvoklikom miša ParTEST for Windows, nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

 

 

2. U rubriku User unesite: administrator
3. U rubriku Password unesite: partest
4. Odaberite OK.

VAŽNA NAPOMENA: Odmah nakon uvodne prijave administrator MORA uvodnu zaporku partest zamijeniti vlastitom.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka