logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -dodavanje korisnika

Postupak davanja korisničkih prava (dodavanje korisnika)

 

1. Otvorite ParTEST for Windows
2. Izvršite prijavu kao administrator s vlastitom zaporkom
3. Odaberite Tools - Administration, nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir u kojem su izlistani svi registrirani korisnici.

 

 

4. Odaberite Add, nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir:

 

 

5. U rubriku User Name unesite ime novog korisnika
6. Unesite zaporku novog korisnika
7. Potvrdite zaporku novog korisnika
8. Odaberite OK

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka