logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -brisanje korisnika

Postupak oduzimanja korisničkih prava

 

 Ako korisnik nema vlastitu banku pitanja ili test, oduzimanje korisničkih prava se izvodi jednostavno odabirom imena korisnika u dijaloškom okviru User List te odabirom Delete.

 Ako korisnik ima vlastitu banku pitanja ili test nije mu moguće oduzeti korisnička prava izravno iz User list dijaloškog okvira (iz siguronosnih razloga čuvanja njegovih banka), već je postupak sljedeći:

1. Odaberite Tools - Administration, nakon čega će se pojaviti dijaloški okvir User List sa svima registriranim korisnicima.

2. Odaberite korisnika kojem želite oduzeti korisnička prava

3. Odaberite Edit radi promjene zaporke odabranom korisniku

4. Unesite novu zaporku i potvrdite je. Odaberite OK.

5. Zatvorite ParTEST

6. Otvorite ParTEST koristeći ime i novu zaporku korisnika kojem želite oduzeti prava

7. Izbrišite sve banke pitanja ili testove koji pripadaju navedenom korisniku

8. Zatvorite ParTEST

9. Otvorite ParTEST kao administrator

10. Odaberite Tools - Administration

11. Odaberite ime korisnika

12. Odaberite Delete

13. Odaberite Yes čime potvrđujete oduzimanje korisničkih prava.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka